Rotter og mus kan forårsake stor skade på næringsmidler, treverk, isolasjon, tekstiler og emballasje. De tilgriser også området de lever i med urin og ekskrementer som kan ineholde sykdomssmitte. Dette er noen årsaker til at disse dyrene må holdes ute. Dette kan Skadedyrkontrollen Øst hjelpe dere med.