Skadedyrkontrollen Øst er spesialister innen fuglesikring. Det benyttes utstyr som er utprøvd over mange år. Dette utstyret skader ikke fuglene på noen som helst måte.

Vi sikrer fasader, gesimser, vindusbrett, takrenner, snøfangere, reklameskilt, lamper m.m. Ved å benytte seg av disse metodene unngår man tilgrising av fuglemøkk som er etsende og ødeleggende.