Skadedyrkontrollen Øst

Riktig håndtering av skadedyrsproblemer blir stadig sterkere vektlagt. Dette er grunnlaget for ”Krav til godkjenning av skadedyrbekjempere, rundskriv 1-10/2002”. Dette skal sikre at målsetningen til Det Kongelige Helsedepartement faktisk blir ivaretatt.

Det hersker ofte stor usikkerhet rundt håndteringen av dette, kunnskap om skadedyr hos eiendomsbesitter eller bruker er av naturlige grunner svært varierende. Dette gir seg utslag i feil håndtering, unødig helserisiko, miljøbelastning og kostnader.

Firmaet Skadedyrkontrollen Øst ble etablert i 2009 og har nødvendig kunnskap og erfaring med hele prosessen. Vi er en løsningspartner for alle ledd og problemer. Skadedyrkontrollen Øst er deleid og partner av Nokas Skadedyrkontroll AS.

Vårt team vektlegger forebyggende arbeid og fokus på årsak, dette må gjøres for i det hele tatt å få bukt med problemene, samt  få ett godt sluttresultat. Med vår fartstid innen skadedyrbekjempelse, hver og en har godkjent opplæring, samt at lederteamet har over 10 års erfaring, blir dette ivaretatt på en riktig måte.

Vi har referanser fra store og små kunder på Østlandet. Alt i fra insekter, gnagere, fugler - kort sagt alle typer problemer.
 
Vi tilbyr alt fra befaring, kartlegging, kostnadsberegning, prøvetaking og analyse, praktisk utførelse av forebyggende arbeid, bekjempelse og sanering, rapporter og øvrig nødvendig dokumentasjon. Utvalget av tjenester tilpasses hver enkelt kunde og behovet for bistand og som Nokas Partner utfører vi oppdrag for en rekke forsikringsselskap. Serviceavtaler, fastpris og time-/mengdebaserte priser.

Ta kontakt i dag for mer informasjon. Ønsker Dere et besøk, kommer vi gjerne på et møte med Dem og kan gjerne gjøres utenom vanlig arbeidstid.

Vi selger alt av produkter som har med skadedyrbekjempelse å gjøre. Vi kan også sende over hele landet.