Det er bare arbeidere og dronninger som stikker. Brodden har veldig små mothaker og kan derfor stikke flere ganger, den stikker bare når den føler at bolet eller den selv er truet. Veps danner samfunn hvor det er arbeidsfordeling.

Et vepsesamfunn er kun ettårig. Om høsten dør all veps unntatt befruktede hunner som overvintrer, og som hver for seg danner et nytt samfunn neste år. Bolet lages av trefiber som blandes med spytt og blir til en slags papirmasse. I starten består reiret av få celler. Veps lever av insekter, plantesafter og lignende.

Antall veps i et samfunn øker raskt utover sommeren og det kan være plagsomt når en sitter ute og spiser, eller når de forviller seg inn. Om høsten kan de bli mer nærgående og lettere stikke.