Tørrfruktmøll er et lagerskadedyr som så å si i hele verden, men er av størst betydning i varmere strøk. Det importeres stadig til Norge. Tørrfuktmøll angriper i første rekke tørket frukt, nøtter uten skall og mandler, men også mel og kornvarer. Larven kan også finnes i sjokolade.

I bolighus finner vi ofte tørrfruktmøll (larver) i mandler, rosiner, konfekt, frøvarer til dyrefor e.l. Hvis varene er sterkt angrepet av gnag, spinn og ekskrementer kan de kasseres. Svakt angrepne mandler og nøtter kan renses ved skylling i vann. Tørrfruktmøllet har blitt vanligere i Norge i de siste årene både i importerte varer og i norske lager og bedrifter.

Tørrfruktmøll i varer kan drepes ved gjennomvarming i en time ved 55°C eller frysing i et døgn i fryseboks, under -18°C.