Svart jordmaur også kalt sukkermaur, forekommer ofte i hus på jakt etter mat. Den leter seg fram til alt søtt og anlegger travle maurstier. Svart jordmaur kan også lage reir innendørs i råttent treverk eller isolasjon.

Svart jordmaur er en liten maurart, den er som navnet sier svart og 3-5 mm lang. De forekommer ofte i stort antall, og hvis man ser på den i lupe er det mulig å se at de har hår på det lengste antenneleddet. Dronningene, som dukker opp som «flygemaur» i juli-august, er to ganger så store som arbeiderne og opptrer i store svermer.

Svart jordmaur har ofte reiret i jord, sand eller råttent treverk utendørs. Inngangen til reiret er som regel under en stein. Denne blir varmet opp om dagen og sørger også for at temperatur i reiret holder seg om natta. Jordmauren er glad i varme, og slår seg derfor gjerne ned innendørs hvis det er myke materialer og gnage i og rom med varmekabler er en yndet plass å være. Hvis reiret befinner seg utendørs gjør de ingen annen skade enn å være til irritasjon. Derimot hvis reiret er anlagt innendørs kan de ødelegge myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller isoporisolasjon. Svart jordmaur kan ikke gnage i uskadet trevirke.