Spyfluer er skadedyr på matvarer som kjøtt og fisk. Moderne husholdningsrutiner og matproduksjonsforhold gjør at de nå sees på som et mindre alvorlig problem. I enkelte situasjoner kan de likevel opptre i stort antall og dermed være til sjenanse, utgjøre en trussel mot matvarer eller skape problemer ved husdyrhold. Spyfluene er som regel store (3-18mm) og mørke med metallisk skinnende farger. Mest vanlig er de blå og de grønne spyfluene, men det finnes også arter med andre farger. I formen minner de om husfluer, men de kan ofte være liltt kraftigere og mer kompakte.

Spyfluene kjennes lett igjen på de metalliske fargene og åremønsteret på vingene og plasseringen. Larvene kan bli opptil 22 mm lange. De er lyse og har typisk ”maggot-form”. Det vil si at de er brede og nesten rett avkuttet i den bakre enden, mens den fremre enden strekker seg ut i en spiss.

Spyfluer utgjør en konstant trussel mot produksjon, foredling eller tilberedning av ferske kjøtt- og fiskevarer, og de har gode evner til å finne veien inn i produksjonslokalene. Hvis fluene kommer frem til ferske matvarer vil de med en gang legge egg på disse. Eggene klekker raskt, og larvene spiser seg inn i kjøttet eller fisken. Denne typen problemer er uten tvil mest alvorlig for ferske varer som skal lagres eller foredles over tid. I privat sammenheng er det typisk at mat som settes til tining eller glemmes på kjøkkenbenken vil være utsatt for risiko.

Det er derfor meget viktig med gode søppelhåndteringsrutiner og regelmessig fjerning av matavfall. Hvis matavfall blir liggende over tid, vil dette kunne danne grunnlag for store spyfluebestander som igjen vil øke problemene. Det er derfor helt avgjørende at man unngår avfallsansamlinger.