Klesmøll kan vi oppdage som egg, larve, puppe og voksen året rundt, men sees vanligvis som voksen møll tidlig på sommeren og om høsten. Det er nesten utelukkende hannen som flyr. Hunnen flyr sjelden før hun har lagt eggene. Klesmøll prøver stort sett å løpe avsted for å gjemme seg i sprekker og lignende. når det blir forstyrret, og hunnen vil helst ikke fly. Den er mye tyngre enn hannen når bakkroppen er fylt med egg.

Klesmøll-larvene utvikler seg i klær og tøy av ull, i skinn, stoppede møbler, fjær, tørrfisk, utstoppede fugler og dyr, filt i pianoer, og dårlig rensede skjeletter på museer. Ute i naturen finnes de på lignende materialer i fuglereder, dyrebol og i tørre kadaver. Larvene lever først og fremst på materialer av dyrisk opprinnelse, men de kan også utvikle seg på plantematerialer f.eks. i kornlagre hvor de også spiser døde insekter.

Møllarver utvikler seg ikke i klær som brukes. Mølleggene er glatte og sitter dårlig til underlaget. De børstes eller ristes derfor lett ut av pels og tøy.