Om våren får mange insektstikk, spesielt på beina og rundt midjen. Dette er typiske steder for bitt av fuglelopper, som våkner til liv når hyttene blir tatt i bruk etter en kald vinter. Det er stor individuell variasjon med hensyn til reaksjonen på loppebitt. Noen får store merker og kraftig kløe over lengre tid, andre merker lite til dem. Hvis ikke årsaken til loppene fjernes, vil man bli bitt om og om igjen.

Denne loppa er brunsvart, 2-3 mm lang og sammentrykt fra sidene slik at de seks beina ser ut som de er festet på den ene siden av kroppen. Fuglelopper finnes i fuglereir, fuglekasser, under takstein, i ventiler i veggen, og er vanlig over hele landet i reir til mange fuglearter. Den kan også finnes i hønsehus. Andre arter fuglelopper finnes i reir på bakken.

Fugleloppa formerer seg om våren og har larver i reir der det finnes fugleunger. Den overvintrer som voksen loppe i en kokong i fuglereiret. Neste vår, fra mars til juni, kryper loppene ut mot inngangen til reiret og står klare til å ta spranget over på en fuglevert. Loppene hopper mot fugler, mennesker, katter og andre som forstyrrer reirplassen. Katter får ofte lopper på seg og tar dem med inn i huset. Her kravler loppene av katten, og kan angripe husets andre beboere, også mennesker. Det er mange situasjoner som kan føre til at en person får fuglelopper på seg, men en ting er alltid sikkert: loppene kommer fra et fuglereir.

For å bli kvitt loppene, eller forhindre at de besøker huset, må fjorårets fuglereir oppspores og fjernes.