Det er stort sett bare stripet borebille som kan gjøre skade av betydning på treverk her i landet, mens råteborebille og myk borebille er avhengig av at treverket er skadet av fuktighet.

Synlige tegn på aktivitet er små runde hull man kan se på overflaten til treverket. Hvis stripet borebille har hatt tilhold i gamle kjellere i lang tid kan taket ha fått så store skader, slik at bæreevnen svekkes.

Borebillene lever som larver i treverk i mange år, og forvandler seg til biller, som gnager seg ut. God ventilasjon er viktig for å unngå å få besøk av disse billene.